GPA-djp
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Slovenščina

GPA-djp - Odborový zväz zamestnancov súkromného sektora, pracovníkov grafiky a novinárov

Rakúska konfederácia odborových zväzov (ÖGB) predstavuje jednotnú rakúsku nadstranícku odborovú organizáciu, ktorá má cca. 1,3 miliónov členov. GPA-djp, Odborový zväz zamestnancov súkromného sektora, pracovníkov grafiky a novinárov s cca. 270 000 členmi, je v rámci ÖGB najväčším odborovým zväzom čo do počtu členov.

Spolu s ostatnými odborovými zväzmi združenými v ÖGB sa GPA-djp zastupuje záujmy všetkých platených zamestnancov v rakúskom súkromnom sektore na politickej, ekonomickej, sociálnej a kultúrnej úrovni.

GPA-djp je medzisektorovým odborovým zväzom, ktorý zastupuje všetkých platených zamestnancov v rakúskom súkromnom sektore. Zastupujeme zamestnancov pracujúcich v sektore služieb, ako aj vo výrobných odvetviach, a to od učňov po manažérov, od študentov po dôchodcov.

GPA-djp zastupuje rozličné hospodárske odvetvia v sektore služieb, ako napr. obchod, finančné a ekonomické služby, sociálne poistenie, zdravotné a sociálne služby, ako aj vo výrobných odvetviach vrátane všetkých zamestnancov pracujúcich v sektore grafiky a médií, ale taktiež vo výskume, školstve,. kultúre, charitatívnych organizáciách, ako aj v oblasti hazardných hier, cestovného ruchu a aktivít voľného času.

Prostredníctvom svojej maticovej organizácie, ktorá pozostáva z geografických (regionálne pracoviská) a profesijných oddelení (ekonomické sekcie), sa GPA-djp zameriava na udržiavanie blízkeho kontaktu so svojimi členmi. GPA-djp má samostatné oddelenia pre mládež a ženy, čo zabezpečuje vhodne zamerané zastupovanie individuálnych záujmov týchto skupín. Navyše, GPA-djp vytvoril špeciálne záujmové skupiny pre ľudí pracujúcich v podobných oblastiach, ako napr. odborníci a manažéri, pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií, pracovníci v teréne, slobodné povolania, školitelia a ostatné flexibilné formy zamestnania.

Najdôležitejšími partnermi a šíriteľmi GPA-djp na pracoviskách sú zamestnanecké rady a rady mladých volené v podnikoch po celom Rakúsku. Pre nás je najvyšším cieľom pomáhať, podporovať a spolupracovať so zamestnaneckými radami v ich práci a na ich kampaniach.

GPA-djp udržiava rozmanité bilaterálne a multilaterálne vzťahy s odborovými zväzmi zamestnancov v súkromnom sektore v mnohých krajinách na celom svete. Prostredníctvom nášho členstva v UNI Global Union (Medzinárodná sieť odborových zväzov, globálny odborový zväz) a WFCW (Svetová federácia administratívnych pracovníkov), ako aj v špecifických sektorových odborárskych federáciách, napr. EMCEF (Európska federácia pracovníkov chémie), EPSU (Európska federácia verejných služieb), IJF (Federácia novinárov) a EFFAT (Európska federácia pracovníkov potravinárstva), sa snažíme spolupôsobiť v rozhodovacích procesoch na medzinárodnej a európskej úrovni.

Kontaktujte nás:

Wolfgang Greif, medzinárodný sekretár
Alfred Dallinger Platz 1
1034 Viedeň
Rakúsko
Tel.: 00 43 50 301 21205
Fax: 00 43 50 301 71205
e-mail:
wolfgang.greif@gpa-djp.at

Artikel weiterempfehlen