Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, speichert diese Website Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen über Cookies, sowie welche Daten wir wie lange speichern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.

GPA-djp
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Slovenščina

GPA-djp - Odborový zväz zamestnancov súkromného sektora, pracovníkov grafiky a novinárov

Rakúska konfederácia odborových zväzov (ÖGB) predstavuje jednotnú rakúsku nadstranícku odborovú organizáciu, ktorá má cca. 1,3 miliónov členov. GPA-djp, Odborový zväz zamestnancov súkromného sektora, pracovníkov grafiky a novinárov s cca. 270 000 členmi, je v rámci ÖGB najväčším odborovým zväzom čo do počtu členov.

Spolu s ostatnými odborovými zväzmi združenými v ÖGB sa GPA-djp zastupuje záujmy všetkých platených zamestnancov v rakúskom súkromnom sektore na politickej, ekonomickej, sociálnej a kultúrnej úrovni.

GPA-djp je medzisektorovým odborovým zväzom, ktorý zastupuje všetkých platených zamestnancov v rakúskom súkromnom sektore. Zastupujeme zamestnancov pracujúcich v sektore služieb, ako aj vo výrobných odvetviach, a to od učňov po manažérov, od študentov po dôchodcov.

GPA-djp zastupuje rozličné hospodárske odvetvia v sektore služieb, ako napr. obchod, finančné a ekonomické služby, sociálne poistenie, zdravotné a sociálne služby, ako aj vo výrobných odvetviach vrátane všetkých zamestnancov pracujúcich v sektore grafiky a médií, ale taktiež vo výskume, školstve,. kultúre, charitatívnych organizáciách, ako aj v oblasti hazardných hier, cestovného ruchu a aktivít voľného času.

Prostredníctvom svojej maticovej organizácie, ktorá pozostáva z geografických (regionálne pracoviská) a profesijných oddelení (ekonomické sekcie), sa GPA-djp zameriava na udržiavanie blízkeho kontaktu so svojimi členmi. GPA-djp má samostatné oddelenia pre mládež a ženy, čo zabezpečuje vhodne zamerané zastupovanie individuálnych záujmov týchto skupín. Navyše, GPA-djp vytvoril špeciálne záujmové skupiny pre ľudí pracujúcich v podobných oblastiach, ako napr. odborníci a manažéri, pracovníci v oblasti informačných a komunikačných technológií, pracovníci v teréne, slobodné povolania, školitelia a ostatné flexibilné formy zamestnania.

Najdôležitejšími partnermi a šíriteľmi GPA-djp na pracoviskách sú zamestnanecké rady a rady mladých volené v podnikoch po celom Rakúsku. Pre nás je najvyšším cieľom pomáhať, podporovať a spolupracovať so zamestnaneckými radami v ich práci a na ich kampaniach.

GPA-djp udržiava rozmanité bilaterálne a multilaterálne vzťahy s odborovými zväzmi zamestnancov v súkromnom sektore v mnohých krajinách na celom svete. Prostredníctvom nášho členstva v UNI Global Union (Medzinárodná sieť odborových zväzov, globálny odborový zväz) a WFCW (Svetová federácia administratívnych pracovníkov), ako aj v špecifických sektorových odborárskych federáciách, napr. EMCEF (Európska federácia pracovníkov chémie), EPSU (Európska federácia verejných služieb), IJF (Federácia novinárov) a EFFAT (Európska federácia pracovníkov potravinárstva), sa snažíme spolupôsobiť v rozhodovacích procesoch na medzinárodnej a európskej úrovni.

Kontaktujte nás:

Wolfgang Greif, medzinárodný sekretár
Alfred Dallinger Platz 1
1034 Viedeň
Rakúsko
Tel.: 00 43 50 301 21205
Fax: 00 43 50 301 71205
e-mail:
wolfgang.greif@gpa-djp.at

{0} weiterempfehlen