Um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, speichert diese Website Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Weitere Informationen über Cookies, sowie welche Daten wir wie lange speichern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Dort können Sie auch der Verwendung von Cookies widersprechen und die Browsereinstellungen entsprechend anpassen.

GPA-djp
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Česky

GPA-djp - Odbory pracovníku v soukromém sektoru: vzor

Rakouský odborový svaz (ÖGB) je jednotnou nadstranickou odborovou organizací s více než 1,3 mil. cleny. Odbory pracovníku v soukromém sektoru (GPA-djp) jsou nejpocetnejší soucástí Rakouského svazu ÖGB a mají asi 270.000 clenu.

Spolecne s jinými odbory v ÖGB se GPA-djp považuje za zájmové zastoupení všech zamestnancu, ucnu, žáku a studentu, na politické, ekonomické, spolecenské i kulturní úrovni.

GPA-djp predstavuje odborové zastoupení pracovníku v rakouském soukromém hospodárství, presahující hranice jednotlivých obororu. Zastupuje zamestnance v klasických sektorech služeb i v prumyslu od ucne po vedoucího pracovníka, od žáka/studenta až po duchodce. K ekonomickým oblastem, ve kterých GPA-djp pusobí, tak vedle obchodu, financních a ekonomických služeb, sociálního pojištení a sociálních služeb patrí i ruzné prumyslové sektory. K tomu se ješte pridávají oblasti výzkum/vzdelávání/kultura a spolky/zájmové organizace
stejne jako loterie/turismus/volný cas.

GPA-djp se prostrednictvím své matricové struktury snaží jak teritoriálne (regionální pobocky) tak i odborne (ekonomické oblasti) dosáhnout absolutní blízkosti ke svým clenum. Byla vytvorena zvláštní oddelení, která se soustredí na zájmy žen a mládeže. Krome toho GPA-djp v ruzných zájmových organizacích nabízí odborové platformy, sdružující cleny podobných profesních identit (odborné a vedoucí pracovníky, netypické zamestnance, pracovníky v terénu, pracovníky v oboru IT apod.). Našimi nejduležitejšími partnery a multiplikátory jsou závodní odborové rady, volené v jednotlivých podnicích. Péce, podpora a spolupráce s volenými zástupci závodních odborových rad je pro GPA-djp obzvlášte cenná.

GPA-djp udržuje ruznorodé bilaterální a multilaterální vztahy k ostatním odborum v mnoha zemích sveta. Jsme cleny v UNI (Union Network International) a WBA (Weltbund der Angestellten - Svetový svaz zamestnancu) a prostrednictvím tohoto clenství se úcastníme i mezinárodních a evropských procesu rozhodování.

Wolfgang Greif
GPA-djp International
Alfred Dallinger Platz 1
A-1034 Wien

phone: +43-50 301 21205
telefax: +43-50 301 71205
Email:
wolfgang.greif@gpa.at

{0} weiterempfehlen

Fremdsprachige Inhalte: CS | EN | FR | HR | HU | IT | PL | SK | TR
© 2014 | Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier. Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz