GPA-djp
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Česky

GPA-djp - Odbory pracovníku v soukromém sektoru: vzor

Rakouský odborový svaz (ÖGB) je jednotnou nadstranickou odborovou organizací s více než 1,3 mil. cleny. Odbory pracovníku v soukromém sektoru (GPA-djp) jsou nejpocetnejší soucástí Rakouského svazu ÖGB a mají asi 270.000 clenu.

Spolecne s jinými odbory v ÖGB se GPA-djp považuje za zájmové zastoupení všech zamestnancu, ucnu, žáku a studentu, na politické, ekonomické, spolecenské i kulturní úrovni.

GPA-djp predstavuje odborové zastoupení pracovníku v rakouském soukromém hospodárství, presahující hranice jednotlivých obororu. Zastupuje zamestnance v klasických sektorech služeb i v prumyslu od ucne po vedoucího pracovníka, od žáka/studenta až po duchodce. K ekonomickým oblastem, ve kterých GPA-djp pusobí, tak vedle obchodu, financních a ekonomických služeb, sociálního pojištení a sociálních služeb patrí i ruzné prumyslové sektory. K tomu se ješte pridávají oblasti výzkum/vzdelávání/kultura a spolky/zájmové organizace
stejne jako loterie/turismus/volný cas.

GPA-djp se prostrednictvím své matricové struktury snaží jak teritoriálne (regionální pobocky) tak i odborne (ekonomické oblasti) dosáhnout absolutní blízkosti ke svým clenum. Byla vytvorena zvláštní oddelení, která se soustredí na zájmy žen a mládeže. Krome toho GPA-djp v ruzných zájmových organizacích nabízí odborové platformy, sdružující cleny podobných profesních identit (odborné a vedoucí pracovníky, netypické zamestnance, pracovníky v terénu, pracovníky v oboru IT apod.). Našimi nejduležitejšími partnery a multiplikátory jsou závodní odborové rady, volené v jednotlivých podnicích. Péce, podpora a spolupráce s volenými zástupci závodních odborových rad je pro GPA-djp obzvlášte cenná.

GPA-djp udržuje ruznorodé bilaterální a multilaterální vztahy k ostatním odborum v mnoha zemích sveta. Jsme cleny v UNI (Union Network International) a WBA (Weltbund der Angestellten - Svetový svaz zamestnancu) a prostrednictvím tohoto clenství se úcastníme i mezinárodních a evropských procesu rozhodování.

Wolfgang Greif
GPA-djp International
Alfred Dallinger Platz 1
A-1034 Wien

phone: +43-50 301 21205
telefax: +43-50 301 71205
Email:
wolfgang.greif@gpa.at

Artikel weiterempfehlen