GPA-djp
Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier

Polski

GPA-djp - Związek Zawodowy Pracowników Sektora Prywatnego, Graficznego i Dziennikarzy

Austriacka Konfederacja Zwiazków Zawodowych (ÖGB) jest zjednoczona, ponadpartyjna, parasolowa organizacja zwiazkowa zrzeszajaca ponad 1 milion 300 tys. czlonków. Zwiazek Zawodowy Pracowników Sektora Prywatnego, Graficznego i Dziennikarzy (GPA-DJP) zrzesza 270.000 czlonków i stanowi tym samym najliczniejsza organizacje zwiazkowa w ramach ÖGB. Nalezy przy tym dodac, ze w Austrii ustawodawca przewiduje wyrazny podzial na pracowników umyslowych (Angestellte) i pracowników fizycznych (Arbeiter), przy czym te dwie grupy pracowników reprezentowane sa przez osobne branzowe organizacje zwiazkowe.

Misja zwiazku GPA-DPJ jest reprezentowanie interesów wszystkich pracowników (umyslowych) sektora prywatnego w Austrii w kooperacji z innymi zwiazkami zawodowymi zrzeszonymi w ÖGB, zarówno na plaszczyznie politycznej, spolecznej jak i kulturalnej.

GPA-DJP jest miedzysektorowym zwiazkiem reprezentujacym wszystkich pracowników (umyslowych) sektora prywatnego w Austrii. Jestesmy przedstawicielami pracowników umyslowych zatrudnionych w sektorze uslugowym jak i w sektrorze produkcyjnym, poczawszy od uczniów/praktykantów do kadry zarzadzajacej, od studentów do emerytów.

Obszar kompetencji GPA-DJP obejmuje caly szereg róznych sektorów gospodarki uslugowej, takich jak np. handel, uslugi finansowe i gospodarcze, ubezpieczenia spoleczne, sluzbe zdrowia, publiczne i niepubliczne jednostki realizujace zadania pomocy spolecznej jak i przemysl produkcyjny, w tym wszystkich pracowników przemyslu graficznego i mediów jak i osoby zatrudnione w jednostkach badawczych, edukacyjnych, kulturalnych, charytatywnych oraz sektor turystyczny, czasu wolnego i gier losowych.

Dzieki swojej strukturze organizacyjnej obejmujacej oddzialy regionalne jak i departamenty branzowe, zwiazek GPA-DJP dazy do stalego utrzymywania bliskiego kontaktu z swoimi czlonkami. GPA-DPJ prowadzi równiez wyspecjalizowane oddzialy dla mlodziezy i kobiet gwarantujace kompetentna i profesjonalna obsluge specyficznych interesów tych grup pracowników. Ponadto, GPA-DJP powolala tzw. grupy interesów dla osób pracujacych w podobnych obszarach dzialalnosci, jak np.czlonków kadry zarzadzajacej, pracowników IT i technologii telekomunikacjynej, pracowników terenowych, osób wykonujacych wolne zawody, konsultantów/trenerów i osób których dzialalnosc zawodowa charakteryzuje sie elastycznoscia stosunku pracy.

Rady pracowników oraz tzw. rady mlodych pracowników wybierane w podmiotach w calej Austrii sa przy tym najwazniejszymi partnerami i propagatorami GPA-DJP w zakladach. Naszym naczelnym celem jest wspieranie dzialan i kampanii realizowanych przez rady pracowników oraz szeroko rozumiana kooperacja z tymi gremiami.

GPA-DJP utrzymuje caly szereg bilateralnych i multilateralnych kontaktów z zwiazkami zawodowymi pracowników sektora prywatnego w wielu krajach. Dzieki czlonkowstwie w sieci UNI (Union Network International) oraz WFCW (World Federation of Clerical Workers) jak i sektorowych konfederacjach zwiazkowych jak EMCEF (European Chemical Workers Federation), EPSU (European Public Service Union - sektor energetyczny), IJF (Journalists Federation) oraz EFFAT (/European Food Workers Federation) aktywnie uczestniczymy równiez w procesach decyzyjnych na szczeblu Europejskim.

Wolfgang Greif
GPA-djp International
Alfred Dallinger Platz 1
A-1034 Wien

phone: +43-50 301 21205
telefax: +43-50 301 71205
Email:
wolfgang.greif@gpa.at

Artikel weiterempfehlen